Ochrona środowiska

Na terenie jednej z kopalń piasku zlokalizowanej w powiecie wołomińskim, w województwie mazowieckim, odkryto niezgodne z prawem składowisko odpadów. W związku z tą sytuacją, właściciel... Czytaj dalej
Planowana przebudowa Drogi Wojewódzkiej 634 w Wołominie, która ma przebiegać przez aleję 1 Maja, wywołała duże niezadowolenie mieszkańców. Wszystko za sprawą zaznaczonych do wycinki niemal... Czytaj dalej
Z Tobiaszem Bocheńskim, wojewodą mazowieckim, rozmawialiśmy o problemie składowania niebezpiecznych odpadów w jego regionie. Wojewoda wyraził swoje zaniepokojenie, wskazując na ponad 60 miejsc na Mazowszu,... Czytaj dalej